ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Tο παρόν βιβλίο αποτελεί μετάφραση και προσαρμογή στα ελληνικά, του βιβλίου Semantic Web for the Working Ontologist: Effective Modeling in RDFS and OWL, Dean Allemang, James Hendler, Publication Date: May 9, 2008 | ISBN-10: 0123735564 | ISBN-13: 978-0123735560 | Edition: 1

Η ιστοσελίδα της Αγγλικής έκδοσης: http://workingontologist.org/