ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: RDFS - Plus

Τα δομικά στοιχεία της RDFS-Plus είναι ένα υποσύνολο των δομικών στοιχείων της OWL. Αυτό το υποσύνολο παρέχει ικανή και σημαντική ευελιξία για τη μοντελοποίηση δεδομένων στο σημασιολογικό ιστό. Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε κάποια παραδείγματα της RDFS-Plus σε μεγάλης-κλίμακας προβλήματα του σημασιολογικού ιστού. Μια περίληψη των δομικών στοιχείων ακολουθεί.


Ενότητες κεφαλαίου:
  • Αντιστροφή
  • Συμμετρικές Ιδιότητες
  • Μεταβατικότητα
  • Ισοδυναμία
  • Υπολογίζοντας την ομοιότητα – Συναρτησιακές Ιδιότητες
  • Μερικά ακόμα δομικά στοιχεία

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο σε εγγεγραμμένους χρήστες μόνο.