Υλικό διαλέξεων του Μεταπτυχιακού μαθήματος "Διαχείριση και Εξόρυξη Γνώσης" εδώ.