ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Οντολογίες στον Ιστό - Θέτοντας όλα τα ζητήματα

Οι τρεις οντολογίες που είδαμε σε αυτό το κεφάλαιο, Good Relations, QUDT και οι OBO Foundry οντολογίες, καλύπτουν το φάσμα των οντολογιών που περιέχουν σχεδόν καθόλου δεδομένα (Good Relations) και οντολογιών που συμπεριλαμβάνουν πολύ μεγάλο όγκο από πλούσια συνδεδεμένα δεδομένα (OBO). Όλες παρέχουν, σε διαφορετικό εύρος, τις βασικές δυνατότητες του σημασιολογικού ιστού για το μοίρασμα πληροφορίας με ένα συνεπή λογικά τρόπο ανάμεσα σε πολλαπλά συστήματα.

Η Good Relations είναι η μικρότερη από τις οντολογίες που περιγράψαμε εδώ. Ο βασικός της στόχος στον σημασιολογικό ιστό είναι να παρέχει ένα πλαίσιο εργασίας στο οποίο η πληροφορία να μπορεί να διαμοιραστεί – ένα λεξιλόγιο που διάφοροι προμηθευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την περιγραφή των προσφερόμενων αγαθών τους. Τα δεδομένα στην Good Relations δεν βρίσκονται στην οντολογία. Είναι διασκορπισμένα στον Ιστό. Οι οντολογίες της OBO Foundry, αντίθετα, είναι πολύ μεγαλύτερες, και περιλαμβάνουν μεγάλο όγκο δεδομένων για την βιολογία, ιατρική, επιστήμες ζωής, κλπ. Υπάρχουν σύνθετα ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν, χρησιμοποιώντας τις OBO ως πόρο δεδομένων. Η οντολογία QUDT βρίσκεται κάπου στη μέση. Περιέχει ένα ικανοποιητικό όγκο δεδομένων (παράγοντες μετατροπής, σχέσεις μεταξύ διαστάσεων και μονάδων, κλπ.) αλλά ο κύριος σκοπός είναι να παρέχει σύνδεση μεταξύ άλλων συνόλων δεδομένων. Δύο πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούν την Good Relations μπορεί παρόλα αυτά να αποτύχουν στην διαλειτουργικότητά τους λόγω μη ταιριάσματος των μονάδων. Η QUDT παρέχει σε αυτές τις περιπτώσεις αναβαθμισμένη διαλειτουργικότητα. Και οι τρεις αυτές οντολογίες παίζουν βασικό ρόλο στο σημασιολογικό ιστό παρέχοντας καθολικά σαφή ονόματα για πρότυπες έννοιες – διαφέρουν μόνο στις λεπτομέρειες για το πώς αυτές οι σχέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν.


Ενότητες κεφαλαίου:
  • Η Οντολογία Good Relations
  • Ποσότητες, Μονάδες και Διαστάσεις
  • Οντολογίες Βιολογίας

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο σε εγγεγραμμένους χρήστες μόνο.