ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Χρησιμοποιώντας την RDFS - Plus

Το OGP and το FOAF επιδεικνύουν πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχετικά απλά σύνολα από κατασκευαστικά στοιχεία μοντελοποίησης για να δημιουργήσουν επεκτάσιμα και κατανεμημένα δίκτυα πληροφοριών. Και τα δύο εκμεταλλεύονται την κατανεμημένη μορφή του RDF για να επιτρέψουν την επέκταση ενός δικτύου πληροφορίας να γίνει κατανεμημένο κατά μήκος του Ιστού.

Το FOAF δανείζεται κάτι από μια εξελικτική προσέγγιση στην επέκταση πληροφοριών. Πολλές έννοιες έχουν ένα ευρύ αριθμό από όρους (όπως οι διάφορες παραλλαγές του «name» που εξετάσαμε). Το FOAF μπορεί να επεκταθεί αν χρειάζονται νέα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, το foaf:weblog δεν ήταν τόσο σημαντικό πριν γίνει της μόδας η χρήση των blogs, αλλά έχει πρόσφατα ξεπεράσει σε σημαντικότητα το πιο κλασικό foaf:homepage.

Το OGP είναι χωρίς αμφιβολία το πιο επιτυχημένο μοντέλο του Σημασιολογικού Ιστού. Σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά την εμφάνισή του, η χρήση του στον Ιστό γίνεται καθολική – στα τέλη του 2010 περίπου το 10-15% των κουμπιών “μου αρέσει” στον Ιστό χρησιμοποιούσαν την προσέγγιση της RDFa. Με κάθε Yahoo! Shopping ιστοσελίδα, New York Times άρθρο, CNN ιστορία ειδήσεων, κλπ., το να έχεις ένα “μου αρέσει” κουμπί είναι δύσκολο να εκτιμήσεις πόσες πολλές RDF τριπλέτες έχουν δημιουργηθεί από την χρήση του OGP. Η επιτυχία του βασίζεται σαφώς στην τεράστια επιτυχία του ίδιου του Facebook, αλλά επίσης και στην προσήλωση στην απλότητα που το μοντέλο OGP είχε στο σχεδιασμό του. Το OGP περιλαμβάνει μόνο δυο δωδεκάδες απλούς τύπους μαζί με τον ίδιο αριθμό ιδιότητες.

Το OGP είναι επίσης ένα ξεκάθαρο παράδειγμα των αρχών του Σημασιολογικού Ιστού στην πράξη. Υπάρχουν ήδη πολλά μοντέλα για την κοινωνική δικτύωση εκεί έξω – το FOAF είναι απλά ένα από αυτά. Στον Ιστό, δεν μπορούμε να αναμένουμε όλους να συμφωνούν με κάποιο από αυτά. Διαφορετικές εφαρμογές έχουν διαφορετικές ανάγκες. Το Facebook εντόπισε μια μεγάλη ανάγκη για απλότητα, έτσι ξανα-ανακάλυψε πολλές έννοιες που ήταν ήδη διαθέσιμες σε άλλα μέρη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το OGP δημιουργεί ακόμα ένα αδιαπέραστο σιλό από πληροφορίες. Ακόμα και από την σύλληψή του, η σύνδεσή του με αυτά τα άλλα συστήματα ήταν ενσωματωμένη στο μοντέλο του, με ένα τρόπο «κατανοητό» στις μηχανές και με δυνατότητα ερωτημάτων. Το OGP, από την αρχή, είναι μέρος ενός δικτύου από περιγραφικά μεταδεδομένα για οντότητες των κοινωνικών δικτύων.


Ενότητες κεφαλαίου:
  • Ανοικτά Κυβερνητικά Δεδομένα
  • SKOS
  • FOAF

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο σε εγγεγραμμένους χρήστες μόνο.

Θεμελιώδεις Έννοιες: