ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: RDF – Η Βάση του Σημασιολογικού Ιστού

Το RDF είναι, πρώτα απ' όλα, ένα σύστημα για τη μοντελοποίηση δεδομένων. Έχει πλεονέκτημα στην συμπαγή αναπαράσταση και κερδίζει στην ευελιξία. Κάθε σχέση μεταξύ οποιωνδήποτε δύο στοιχείων πληροφορίας (οντοτήτων / πόρων) αντιπροσωπεύεται ρητά, επιτρέποντας ένα πολύ απλό μοντέλο συγχώνευσης δεδομένων. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να τακτοποιηθούν οι στήλες των πινάκων έτσι ώστε να «ταιριάζουν» ή να ανησυχήσει κάποιος για τα στοιχεία που τυχόν απουσιάζουν από μια στήλη. Μια σχέση (που εκφράζεται σε μια γνωστή μορφή θέματος/κατηγορήματος/αντικειμένου) είναι είτε παρούσα είτε όχι. Η συγχώνευση δεδομένων ανάγεται στην απλή υπόθεση θεώρησης όλων των δηλώσεων από όλες τις πηγές σε μια αποθήκη δεδομένων.

Η μόνη πρόκληση που απομένει σε ένα τέτοιο σύστημα είναι η πρόκληση της ταυτότητας μέσω των προσδιοριστικών. Πώς μπορούμε να έχουμε μια καθολική πρακτική συμβολισμού της ταυτότητας κάθε οντότητας; Ευτυχώς, αυτό το πρόβλημα δεν είναι μοναδικό στο πρότυπο στοιχείων RDF. Η υποδομή του Ιστού έχει το ίδιο ζήτημα και έχει μια τυποποιημένη λύση: το URI. Το RDF δανείζεται αυτήν την λύση.

Δεδομένου ότι το RDF είναι μια γλώσσα Ιστού, ένα θεμελιώδες ζήτημα είναι η κατανομή των πληροφοριών σε πολλαπλές πηγές στον Ιστό. Στον Ιστό, το σλόγκαν που ισχύει είναι: Καθένας μπορεί να πει οτιδήποτε για οποιοδήποτε θέμα. Το RDF υποστηρίζει αυτό το σλόγκαν επιτρέποντας σε οποιαδήποτε πηγή δεδομένων να αναφερθεί στους πόρους οποιουδήποτε χώρου ονομάτων. Ακόμη και μια ενιαία τριπλέτα μπορεί να αναφερθεί στους πόρους πολλαπλών χώρων ονομάτων.

Σαν πρότυπο δεδομένων, το RDF παρέχει μια σαφή προδιαγραφή αυτού που πρέπει να συμβεί για τη συγχώνευση πληροφορίας από πολλαπλές πηγές. Δεν παρέχει τους αλγορίθμους ή την τεχνολογία για αυτές τις διαδικασίες. Αυτές οι τεχνολογίες είναι το θέμα του επόμενου κεφαλαίου.


Ενότητες κεφαλαίου:
  • Κατανέμοντας Δεδομένα στον Ιστό
  • Συγχωνεύοντας Δεδομένα απο Πολλαπλές Πηγές
  • Αναγνωριστικά στο Χώρο Ονομάτων του RDF
  • Πρόκληση: RDF και Πινακες Δεδομενων
  • Σχέσεις Ανωτέρας Τάξης
  • Εναλλακτικές Σειριοποίησης
  • Κενοί Κόμβοι

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο σε εγγεγραμμένους χρήστες μόνο.