ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Μέτρημα και Σύνολα στην OWL

Σε κάθε επίπεδο της έκθεσής μας για τις γλώσσες του Σημασιολογικού Ιστού, από το RDF στο RDFS στα διάφορα επίπεδα της OWL, εισάγαμε νέες έννοιες για το πώς να κατανοήσουμε ένα μοντέλο. Για το RDF, η θεμελιώδης άποψη για το μοντέλο είχε να κάνει με μοίρασμα δεδομένων και δημιουργία ομοσπονδίας δεδομένων. Το RDF απαντά στην ερώτηση «Πως μπορώ να μαζέψω όλη την πληροφορία που γνωρίζω για ένα μόνο πράγμα σε ένα μέρος;» Για το RDFS, εισάγαμε την έννοια της συλλογιστικής, απαντώντας στην ερώτηση «Δεδομένου ότι γνωρίζω συγκεκριμένα πράγματα για τα δεδομένα μου, τι άλλο μπορώ να ανακαλύψω»; Το RDFS-Plus και η βασική χρήση της OWL μας έδωσε πιο εκφραστικές δυνατότητες να συμπεραίνουμε νέα πληροφορία από τη παλιά. Καθώς προχωράμε στα προηγμένα χαρακτηριστικά της OWL, δουλεύουμε ακόμα μέσα στα πλαίσια της συλλογιστικής ως η πηγή της σημασίας για τα μοντέλα μας, αλλά επεκτείνουμε το είδος της συλλογιστικής που μπορούμε να κάνουμε για να συμπεριλάβουμε συλλογιστικές όχι μόνο για τα δεδομένα μας αλλά επίσης για το ίδιο το μοντέλο.

Μέχρι το σημείο αυτό, θα μπορούσαμε, για το μεγαλύτερο μέρος, να αγνοήσουμε το παρακλάδι της υπόθεσης του ανοικτού κόσμου του σημασιολογικού ιστού. Με τα προηγμένα κατασκευαστικά στοιχεία της OWL, με τα οποία μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα βασισμένα σε επιχειρήματα απαρίθμησης και αποκλεισμού (όπως επίσης και σε επιχειρήματα βασισμένα σε ιδιότητες και τύπους, όπως κάναμε με το RDFS και το RDFS-Plus), η επίδραση του ανοικτού κόσμου γίνεται πιο προφανής.

Εξοπλισμένοι με τις έννοιες και τα κατασκευαστικά στοιχεία της OWL από αυτό το κεφάλαιο, είμαστε τώρα σε θέση να εξετάσουμε ορισμένα πιο σημαντικά μοντέλα OWL. Μπορούμε να δούμε πως ένας μοντελιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δομικά στοιχεία της OWL για να περιγράψει πως τα δεδομένα από διαφορετικές πηγές θα συνδεθούν με ομόσπονδο τρόπο στον σημασιολογικό ιστό. Όπως είδαμε για το RDFS-Plus, ένα μοντέλο μπορεί να διαμεσολαβήσει πληροφορία από πηγές που δεν έχουν ακόμα εξεταστεί. Η προηγμένη OWL παρέχει πιο δυναμικούς και ολοκληρωμένους τρόπους να κάνει αυτό πραγματικότητα.


Ενότητες κεφαλαίου:
  • Ένωση και Τομή
  • Διαφοροποιώντας Πολλαπλά Στιγμιότυπα
  • Πολλαπλότητα
  • Συμπλήρωμα Συνόλων
  • Ξένα Σύνολα
  • Ξαναβλέποντας τις Αναγκαίες Προϋποθέσεις
  • Αντιφάσεις
  • Μη Ικανοποιήσιμες Κλάσεις
  • Συμπεραίνοντας Σχέσεις Κλάσεων
  • Συλλογιστική με Στιγμιότυπα και με Κλάσεις

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο σε εγγεγραμμένους χρήστες μόνο.