ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Μοντελοποίηση στην OWL

Η OWL θα έπρεπε να θεωρείται μια ζωντανή γλώσσα, που αναπτύσσεται στο πλαίσιο των τρόπων που χρησιμοποιείται στον ιστό και στο εμπόριο. Καθώς εντοπίζονται προβλήματα στην γλώσσα, το σύστημα αναπτύσσεται για να τα αντιμετωπίσει. Μερικές φορές αυτή η ανάπτυξη παίρνει την μορφή επιπρόσθετων κατασκευαστικών στοιχείων της γλώσσας (π.χ. ιδιότητες πολλών μερών), μερικές φορές την μορφή συνδέσεων σε άλλα συστήματα (κανόνων), και μερικές φορές εξελίσσεται σε μια γλώσσα με τη μορφή συγκεκριμένων υποσυνόλων της γλώσσας.


Ενότητες κεφαλαίου:
  • Υποσύνολα OWL και Φιλοσοφία Μοντελοποίησης

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο σε εγγεγραμμένους χρήστες μόνο.