ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: RDF Σχήμα

Η RDFS είναι η γλώσσα σχήματος για το RDF. Περιγράφει δομικά στοιχεία για τύπους αντικειμένων (κλάσεις), συσχετίσεις μεταξύ κλάσεων (υπο-κλάσεις), ιδιότητες που περιγράφουν αντικείμενα και συσχετίσεις μεταξύ ιδιοτήτων (υπο-ιδιότητες). Το σύστημα κλάσεων της RDFS περιέχει ένα απλό και κομψό σχήμα για την κληρονόμηση, βασιζόμενο στην έννοια του «ανήκειν» σε σύνολο. Μια κλάση είναι υπό κλάση μιας άλλης όταν τα μέλη της είναι μέλη της άλλης κλάσης, επίσης.

Η γλώσσα RDFS επωφελείται από τη κατανεμημένη φύση του RDF, καθώς και η ίδια εκφράζεται σε RDF τριπλέτες. Όλη η πληροφορία για ένα σχήμα (κλάσεις, υποκλάσεις, υπο-ιδιότητες, πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών, κλπ) εκφράζεται σε τριπλέτες. Αυτό κάνει την πληροφορία σχήματος, όπως ακριβώς και τα δεδομένα, υποκείμενη στο σύνθημα: Οποιοσδήποτε μπορεί να πει οτιδήποτε για οποιοδήποτε – ακόμα και για πόρους όπως κλάσεις/ιδιότητες στο σχήμα.

Η σημασιολογία της RDFS εκφράζεται μέσω του μηχανισμού συμπερασμού: Το νόημα κάθε δομικού στοιχείου της RDFS δίνεται από το σύνολο των συμπερασμάτων που μπορούν να εξαχθούν από αυτό. Για παράδειγμα, είναι αυτός ο απλός αλλά ιδιαίτερα ισχυρός μηχανισμός καθορισμού σημασιολογίας που ορίζει την έννοια της υπο-κλάσης και της υπο-ιδιότητας.

Η RDFS επίσης περιέχει τα δομικά στοιχεία rdfs:domain και rdfs:range που περιγράφουν σχέσεις μεταξύ κλάσεων και ιδιοτήτων. Το νόημα αυτών των δομικών στοιχείων καθορίζεται επίσης από απλούς κανόνες, αλλά αυτοί οι κανόνες έχουν ευαίσθητες και αλυσιδωτές επιδράσεις. Οι κανόνες είναι απλοί, αλλά οι δηλώσεις ισχυρότατες.

Ακόμα και με ένα μικρό σύνολο δομικών στοιχείων και απλών κανόνων, η RDFS υποστηρίζει την επίλυση ενός μεγάλου πλήθους ζητημάτων συσσωμάτωσης διαφορετικών πηγών. Οποτεδήποτε νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε ένα καθολικό βρες-και-αντικατέστησε σε ένα σύνολο δομημένων στοιχείων, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε το rdfs:subPropertyOf ή το rdfs:subClassOf. Μπορεί να φαίνεται τετριμμένο το ότι θα συγχωνεύσουμε οντότητες από διαφορετικές πηγές, εφόσον αυτές δεν έχουν σημαντικές διαφορές. Χρησιμοποιώντας το μηχανισμό συμπερασμού της RDFS μπορούμε να αποφασίσουμε τι συμβαίνει όταν συγχωνεύουμε πηγές και να κρίνουμε αν τα αποτελέσματα είναι επιθυμητά ή επικίνδυνα. Αν και η RDFS δεν παρέχει λογικά πρωτογενή δομικά στοιχεία όπως ένωση και τομή συνόλων, είναι συνήθως δυνατόν να εκμαιεύσουμε συμπεράσματα χρησιμοποιώντας τις σχέσεις subClassOf και subPropertyOf. Η RDFS παρέχει ένα πλαίσιο μέσω του οποίου η πληροφορία ρέει. Μπορούμε να σκεφτούμε τις subClassOf και subPropertyOf ως δομές IF/THEN για σημασιολογική μοντελοποίηση. Αυτό παραμένει και στην OWL.

Όταν χρησιμοποιούνται προσεκτικά, συνδυασμένα μεταξύ τους, τα δομικά στοιχεία της RDFS είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στον καθορισμό του πως δομημένη πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ενιαίο τρόπο.


Ενότητες κεφαλαίου:
  • Γλώσσες Σχημάτων και οι λειτουργίες τους
  • «Τι Σημαίνει;». Σημασιολογία ως εξαγωγή συμπερασμάτων
  • Η γλώσσα σχήματος RDF
  • Μοντελοποίηση Συνδυασμών και Προτύπων RDFS
  • Μοντελοποίηση με Πεδία Ορισμού και Σύνολα Τιμών Ιδιότητας
  • Ιδιότητες ανεξάρτητες μοντελοποίησης

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο σε εγγεγραμμένους χρήστες μόνο.