Θεμελιώδεις Έννοιες στα κεφάλαια του βιβλίου

Term
Συναγόμενες τριπλέτες

Οι τριπλέτες που προστέθηκαν σε ένα μοντέλο βάσει εφαρμογής συστηματικών προτύπων συμπερασμού.

Συντακτικός αναλυτής / διαδικασία αποτύπωσης RDF σε σειριακή μορφή

ένα συστατικό συστήματος για την ανάγνωση και την εγγραφή RDF σε μια ή διάφορες μορφές.

Σχεδιαστικά πρότυπα οντολογιών

Επαναλαμβανόμενα ιδιώματα μοντελοποίησης που παρέχουν συνέπια ια πληρότητα σε ένα μεγάλο μοντέλο.

Το ΑΑΑ σλόγκαν

(Anyone can say Anything about Any topic). Ένα από τα βασικά αξιώματα του Ιστού γενικά και του Σημασιολογικού Ιστού ειδικότερα.

Τριπλέτα

Είναι η βασική δομή δεδομένων στο RDF. Μια τριπλέτα αποτελείται από το θέμα, το κατηγόρημα και το αντικείμενο

Τυπικότητα/Μη Τυπικότητα

Ο βαθμός στον οποίο η σημασία των εκφράσεων μιας γλώσσας μοντελοποίησης δίνεται ανεξάρτητα από τον συγκεκριμένο ομιλητή ή το κοινό του (ακροατές, αναγνώστες, κλπ)

Υποστασιοποίηση

Η πρακτική του να δηλώνεται πληροφορία για μια δήλωση

Χώρος Ονομάτων

Ένα σύνολο ονομάτων που ανήκουν σε μια πηγή. Οι χώροι ονομάτων επιτρέπουν σε διαφορετικούς πράκτορες να χρησιμοποιούν την ίδια λέξη με διαφορετικούς τρόπους (και νόημα)

Pages