Τριπλέτα

Είναι η βασική δομή δεδομένων στο RDF. Μια τριπλέτα αποτελείται από το θέμα, το κατηγόρημα και το αντικείμενο

Subscribe to RSS - Τριπλέτα