Χώρος Ονομάτων

Ένα σύνολο ονομάτων που ανήκουν σε μια πηγή. Οι χώροι ονομάτων επιτρέπουν σε διαφορετικούς πράκτορες να χρησιμοποιούν την ίδια λέξη με διαφορετικούς τρόπους (και νόημα)

Subscribe to RSS - Χώρος Ονομάτων