Θεμελιώδεις Έννοιες στα κεφάλαια του βιβλίου

Term
Μηχανισμός Συμπερασμού

Ένα πρόγραμμα λογισμικού που διενεργεί το συμπερασμό σύμφωνα με τους κανόνες συμπερασμού. Συνήθως ενσωματώνεται σε ένα μηχανισμό ερωτήσεων.

Μοντελοποίηση

Κατανόηση μη οργανωμένης πληροφορίας

Μοντελοποίηση για διαφοροποίηση

Κάθε μοντέλο εκφράζει διαφοροποίηση καθώς και κοινές πεποιθήσεις.

Μοντελοποίηση για επαναχρησιμοποίηση

Ο σχεδιασμός μοντέλου για χρήσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν.

Οι υποθέσεις του Σημασιολογικού Ιστού

AAA (Anyone can say Anything about Any topic), Ανοικτού-Κόσμου, and μη-Μοναδικής Ονοματοδοσίας.

Ομοιότητα και Διαφορετικότητα

Ένα θεμελιώδες θέμα του Σημασιολογικού Ιστού που ένα μοντέλο μπορεί να αναπαραστήσει

Ονοματοδοσία με βάση την επιθυμία

Η τάση ενός δημιουργού μοντέλων να πιστεύει ότι ένας πόρος αναπαριστά περισσότερα από ότι καθορίζεται με βάσητ την επίσημη σημασιολογία των δηλώσεών του, βασιζόμενος στην ονοματοδοσία και μόνο.

Συγχώνευση δεδομένων

Η διαδικασία που επιτρέπει τη χρήση δύο γράφων σαν να ήταν ένας

Συμπερασμός

Η διαδικασία με την οποία νέες τριπλέτες συστηματικά προστίθενται σε ένα γράφο βάσει προτύπων κανόνων που εφαρμόζονται σε υπάρχουσες τριπλέτες.

Συμπερασμός (OWL)

Στην OWL ο συμπερασμός “συντονίζεται” με τις υποθέσεις του σημασιολογικού ιστού. Αυτό έχει ως συνέπεια τη διατήρηση κάποιων λεπτών ισορροπίες που μπορεί να φαίνονται παραπλανητικές στον αρχάριο δημιουργό μοντέλων.

Pages