Συντακτικός αναλυτής / διαδικασία αποτύπωσης RDF σε σειριακή μορφή

ένα συστατικό συστήματος για την ανάγνωση και την εγγραφή RDF σε μια ή διάφορες μορφές.

Subscribe to RSS - Συντακτικός αναλυτής / διαδικασία αποτύπωσης RDF σε σειριακή μορφή