Θεμελιώδεις Έννοιες στα κεφάλαια του βιβλίου

Term
Εκφραστικότητα

Η ικανότητα μιας γλώσσας μοντελοποίησης να περιγράφει συγκεκριμένα θέματα του κόσμου. Η ποιο εκφραστική γλώσσα μπορεί να εκφράσει μια ευρύτερη ποικιλία δηλώσεων για τις οντότητες του πραγματικού κόσμου. Οι γλώσσες μοντελοποίησης του Σημασιολογικού Ιστού (RDF, RDFS, και OWL) διαφέρουν στο επίπεδο της εκφραστικότητάς τους

Έλεγχος Μοντέλου

Η διαδικασία κατά την οποία ελέγχονται τα όρια ενός μοντέλου με βάση τα συμπεράσματα που αυτό καλύπτει σε “ακραίες” περιπτώσεις.

Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρων URI

Μια γενίκευση του URL (Ενιαία Διεύθυνση Πόρων), η οποία είναι καθολική στον Ιστό

Εξαγωγέας

Το εργαλείο που εξάγει RDF πληροφορία από σελίδες ιστού.

Ερωτήσεις Επάρκειας

Ερωτήσεις που καθορίζουν την εμβέλεια των απαιτήσεών μας από ένα μοντέλο.

Η επιρροή δικτύου

Η ιδιότητα ενός ιστού που το κάνει να μεγαλώνει εγγενώς. Η αξία της συμμετοχής μεγαλώνει με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν ήδη συμμετάσχει, με αποτέλεσμα έναν αυξανόμενο κύκλο συμμετοχής.

Κενοί Κόμβοι

Κόμβοι στο γράφο δεδομένων που δεν έχουν προσδιοριστικό, και επομένως δεν μπορούν να προσδιοριστούν με καθολικό τρόπο. Αναπαριστούν ανώνυμες οντότητες

Λογικοί Τελεστές (Ένωσης, τομής κλπ) στην RDFS

Τα δομικά στοιχεία της RDFS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσομοίωση συγκεκριμένων λογικών συνδυασμών συνόλων.

Μετατροπέας

Εργαλείο που μετατρέπει δεδομένα από οποιαδήποτε μορφή (π.χ. πίνακες) σε RDF.

Μη-μοναδική ονοματοδοσία

Λόγω του ότι οι ομιλητές στον Ιστό δεν θα συντονίσουν υποχρεωτικά την χρήση ονομάτων, η ίδια οντότητα μπορεί να είναι γνωστή με περισσότερα από ένα ονόματα.

Pages