Θεμελιώδεις Έννοιες στα κεφάλαια του βιβλίου

Term
Οι υποθέσεις του Σημασιολογικού Ιστού

AAA (Anyone can say Anything about Any topic), Ανοικτού-Κόσμου, and μη-Μοναδικής Ονοματοδοσίας.

Συμπερασμός (OWL)

Στην OWL ο συμπερασμός “συντονίζεται” με τις υποθέσεις του σημασιολογικού ιστού. Αυτό έχει ως συνέπεια τη διατήρηση κάποιων λεπτών ισορροπίες που μπορεί να φαίνονται παραπλανητικές στον αρχάριο δημιουργό μοντέλων.

Ερωτήσεις Επάρκειας

Ερωτήσεις που καθορίζουν την εμβέλεια των απαιτήσεών μας από ένα μοντέλο.

Μοντελοποίηση για διαφοροποίηση

Κάθε μοντέλο εκφράζει διαφοροποίηση καθώς και κοινές πεποιθήσεις.

Μοντελοποίηση για επαναχρησιμοποίηση

Ο σχεδιασμός μοντέλου για χρήσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν.

Ονοματοδοσία με βάση την επιθυμία

Η τάση ενός δημιουργού μοντέλων να πιστεύει ότι ένας πόρος αναπαριστά περισσότερα από ότι καθορίζεται με βάσητ την επίσημη σημασιολογία των δηλώσεών του, βασιζόμενος στην ονοματοδοσία και μόνο.

Έλεγχος Μοντέλου

Η διαδικασία κατά την οποία ελέγχονται τα όρια ενός μοντέλου με βάση τα συμπεράσματα που αυτό καλύπτει σε “ακραίες” περιπτώσεις.

owl:unionOf, owl:intersectionOf, owl:complementOf

Βασικό σύνολο τελεστών που μπορούν να εφαρμοστούν σε μια κλάση. Ο καθένας από αυτούς χρησιμοποιείται για τον ορισμό μιας νέας κλάσης εφαρμόζοντας τον τελεστή σε μια ή πρισσότερες κλάσεις που έχουν ήδη οριστεί.

Open World Assumption

Αυτή η ιδέα αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1, αλλα οι στρατηγικές για την επιλογή του κόσμου για συγκεκριμένους σκοπούς αναφέρθηκαν εδώ.

owl:oneOf

Καθορίζει ότι μια κλάση απαρτίζεται μόνο από μια λίστα μελών.

Pages