Σχεδιαστικά πρότυπα οντολογιών

Επαναλαμβανόμενα ιδιώματα μοντελοποίησης που παρέχουν συνέπια ια πληρότητα σε ένα μεγάλο μοντέλο.

Subscribe to RSS - Σχεδιαστικά πρότυπα οντολογιών