Τυπικότητα/Μη Τυπικότητα

Ο βαθμός στον οποίο η σημασία των εκφράσεων μιας γλώσσας μοντελοποίησης δίνεται ανεξάρτητα από τον συγκεκριμένο ομιλητή ή το κοινό του (ακροατές, αναγνώστες, κλπ)

Subscribe to RSS - Τυπικότητα/Μη Τυπικότητα