Θεμελιώδεις Έννοιες στα κεφάλαια του βιβλίου

Term
Meta-modeling

Γενικά μιλώντας, η τέχνη της κατασκευής ενός μοντέλου που περιγράφει άλλο μοντέλο. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η πρακτική της αναπαράστασης μιας κλάσης ως στιγμιότυπο μιας άλλης κλάσης. Το FOAF το κάνει αυτό ρητά με την ιδιότητα foaf:membershipClass που συνδέει ένα στιγμιότυπο τύπου foaf:Group με την κλάση όλων των μελλών του γκρουπ.

Metamodeling

Μοντέλα που περιγράφουν μοντέλα, συχνά απαιτούν τον χειρισμό κλάσεων ως στιγμιότυπα.

Multipart properties

Αλυσιδωτή σύνθεση ιδιοτήτων.

Multiple Inverse Functional Properties

Μοναδική αναγνώριση στιγμιότυπου βασισμένη στο ταίριασμα τιμών πολλών ιδιοτήτων.

N-triples, N3, RDF/XML

Συντακτικά σειριοποίησης για το RDF

ObjectProperty

Η ιδιότητα έχει κάποια οντότητα / στιγμιότυπο ως αντικείμενο

OGP

Το Open Graph Protocol που επιτρέπει στους χρήστες του Facebook να συνδέονται με σελίδες εκτός του Facebook.

Open World Assumption

Αυτή η ιδέα αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1, αλλα οι στρατηγικές για την επιλογή του κόσμου για συγκεκριμένους σκοπούς αναφέρθηκαν εδώ.

OWL

(Web Ontology Language) Γλώσσα Οντολογιών του Ιστού, περιλαμβάνοντας όλα τα δομικά στοιχεία σε αυτό το βιβλίο και περισσότερα.

OWL 2 DL

Υποσύνολο της OWL που περιορίζεται στην διασφάλιση της αποφασισιμότητας. Όλα τα δομικά στοιχεία επιτρέπονται αλλά με συγκεκριμένους περιορισμους στην χρήση τους.

Pages