Θεμελιώδεις Έννοιες στα κεφάλαια του βιβλίου

Term
Γράφος

Γραφική αναπαράσταση των RDF δεδομένων με κόμβους και ακμές

Συγχώνευση δεδομένων

Η διαδικασία που επιτρέπει τη χρήση δύο γράφων σαν να ήταν ένας

Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρων URI

Μια γενίκευση του URL (Ενιαία Διεύθυνση Πόρων), η οποία είναι καθολική στον Ιστό

Χώρος Ονομάτων

Ένα σύνολο ονομάτων που ανήκουν σε μια πηγή. Οι χώροι ονομάτων επιτρέπουν σε διαφορετικούς πράκτορες να χρησιμοποιούν την ίδια λέξη με διαφορετικούς τρόπους (και νόημα)

Qname

Μια συντομογραφία των URI που αποτελείται από ένα αναγνωριστικό του χώρου ονομάτων και ένα όνομα, χωρισμενα με ένα «:»

rdf:type

Η σχέση που ισχύει μεταξύ ενός στιγμιοτύπου και του τύπου του

rdf:Property

Ο τύπος μιας ιδιότητας στο RDF

Υποστασιοποίηση

Η πρακτική του να δηλώνεται πληροφορία για μια δήλωση

N-triples, N3, RDF/XML

Συντακτικά σειριοποίησης για το RDF

Κενοί Κόμβοι

Κόμβοι στο γράφο δεδομένων που δεν έχουν προσδιοριστικό, και επομένως δεν μπορούν να προσδιοριστούν με καθολικό τρόπο. Αναπαριστούν ανώνυμες οντότητες

Pages