Το ΑΑΑ σλόγκαν

(Anyone can say Anything about Any topic). Ένα από τα βασικά αξιώματα του Ιστού γενικά και του Σημασιολογικού Ιστού ειδικότερα.

Subscribe to RSS - Το ΑΑΑ σλόγκαν