Έλεγχος Μοντέλου

Η διαδικασία κατά την οποία ελέγχονται τα όρια ενός μοντέλου με βάση τα συμπεράσματα που αυτό καλύπτει σε “ακραίες” περιπτώσεις.

Subscribe to RSS - Έλεγχος Μοντέλου