Εκφραστικότητα

Η ικανότητα μιας γλώσσας μοντελοποίησης να περιγράφει συγκεκριμένα θέματα του κόσμου. Η ποιο εκφραστική γλώσσα μπορεί να εκφράσει μια ευρύτερη ποικιλία δηλώσεων για τις οντότητες του πραγματικού κόσμου. Οι γλώσσες μοντελοποίησης του Σημασιολογικού Ιστού (RDF, RDFS, και OWL) διαφέρουν στο επίπεδο της εκφραστικότητάς τους

Subscribe to RSS - Εκφραστικότητα