Λογικοί Τελεστές (Ένωσης, τομής κλπ) στην RDFS

Τα δομικά στοιχεία της RDFS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσομοίωση συγκεκριμένων λογικών συνδυασμών συνόλων.

Subscribe to RSS - Λογικοί Τελεστές (Ένωσης, τομής κλπ) στην RDFS