Κενοί Κόμβοι

Κόμβοι στο γράφο δεδομένων που δεν έχουν προσδιοριστικό, και επομένως δεν μπορούν να προσδιοριστούν με καθολικό τρόπο. Αναπαριστούν ανώνυμες οντότητες

Subscribe to RSS - Κενοί Κόμβοι