Η επιρροή δικτύου

Η ιδιότητα ενός ιστού που το κάνει να μεγαλώνει εγγενώς. Η αξία της συμμετοχής μεγαλώνει με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν ήδη συμμετάσχει, με αποτέλεσμα έναν αυξανόμενο κύκλο συμμετοχής.

Subscribe to RSS - Η επιρροή δικτύου