Ονοματοδοσία με βάση την επιθυμία

Η τάση ενός δημιουργού μοντέλων να πιστεύει ότι ένας πόρος αναπαριστά περισσότερα από ότι καθορίζεται με βάσητ την επίσημη σημασιολογία των δηλώσεών του, βασιζόμενος στην ονοματοδοσία και μόνο.

Subscribe to RSS - Ονοματοδοσία με βάση την επιθυμία