Συμπερασμός (OWL)

Στην OWL ο συμπερασμός “συντονίζεται” με τις υποθέσεις του σημασιολογικού ιστού. Αυτό έχει ως συνέπεια τη διατήρηση κάποιων λεπτών ισορροπίες που μπορεί να φαίνονται παραπλανητικές στον αρχάριο δημιουργό μοντέλων.

Subscribe to RSS - Συμπερασμός (OWL)