Μηχανισμός Συμπερασμού

Ένα πρόγραμμα λογισμικού που διενεργεί το συμπερασμό σύμφωνα με τους κανόνες συμπερασμού. Συνήθως ενσωματώνεται σε ένα μηχανισμό ερωτήσεων.

Subscribe to RSS - Μηχανισμός Συμπερασμού