owl:Restriction

Το δομικό στοιχείο της OWL που περιγράφει κλάσεις περιορίζοντας τις επιτρεπτές τιμές για συγκεκριμένες ιδιότητες.

Subscribe to RSS - owl:Restriction