Ανοικτός Κόσμος/Κλειστός Κόσμος

Μια συνέπεια του ΑΑΑ σλόγκαν είναι ότι πάντα μπορεί να υπάρχει κάτι καινούργιο που κάποιος μπορεί να πει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να θεωρούμε ότι πάντα υπάρχει περισσότερη πληροφορία που μπορεί να γίνει γνωστή.

Subscribe to RSS - Ανοικτός Κόσμος/Κλειστός Κόσμος