Διεπαφή εφαρμογής

Το τμήμα της εφαρμογής που χρησιμοποιεί το περιεχόμενο μιας RDF αποθήκης στην επικοινωνία με το χρήστη.

Subscribe to RSS - Διεπαφή εφαρμογής