Αποθήκη RDF

Μια βάση δεδομένων σε RDF. Μια από τις βασικές της λειτουργίες είναι να συγχωνεύει RDF αποθήκες.

Subscribe to RSS - Αποθήκη RDF