Υλικό διαλέξεων του Μεταπτυχιακού μαθήματος "Διαχείριση και Εξόρυξη Γνώσης"

Για την εμφάνιση και λήψη του υλικού, θα πρέπει προηγουμένως να κάνετε login.