Σεμινάριο Διαχείρισης Πληροφορίας

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σκοπός και θεματολογία:

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς διοργανώνει Σεμινάριο Διαχείρισης Πληροφορίας ξεκινώντας από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

Το σεμινάριο αποσκοπεί στο να ενημερώσει κύρια τους προπτυχιακούς φοιτητές μας των τελευταίων ετών, αλλά και άλλα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας, για εξελίξεις και ευκαιρίες αξιοποίησης τεχνολογιών και μεθόδων που άπτονται στο στο χώρο της διαχείρισης πληροφορίας.

Κύρια θέματα ενδιαφέροντος είναι τα "big data", εξόρυξη δεδομένων, ανάλυση δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα, σημασιολογικός ιστός και αλληλένδετα δεδομένα.

Οι διαλέξεις θα δίνονται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και από προσκεκλημένους ομιλητές. Λεπτομέρειες για κάθε διάλεξη θα δίνονται από την παρούσα σελίδα, η οποία θα ανανεώνεται εγκαίρως.

...........................................................................................................................

Επόμενη Ομιλία:

Η επόμενη ομιλία (και όσες ακολουθήσουν) θα πραγματοποιηθεί με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου.

...........................................................................................................................

Ομιλητές Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014:

 • Δημήτρης Γουνόπουλος
 • Δευτέρα 11.11.2013, Δημήτρης Γουνόπουλος , Τμήμα Πληροφορικής, ΕΚΠΑ

  Τίτλος: "Searching and finding events in time-stamped document collections
  and microblogging sites"

  Περίληψη Ομιλίας: We consider the problem of searching in a domain where the ordering is
  important, namely data from live, time-stamped data collections such as
  blogs or microblogging sites. As the number and size of such data
  collections increase, the problem of efficiently indexing and searching
  such data, as well as analysing them and discovering patterns or novel
  events becomes more important. We present approaches for keyword search
  and for event identification in document sequences.

 • Μαρία Χαλκίδη
 • Δευτέρα 18.11.2013, Μαρία Χαλκίδη , Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  Τίτλος: "Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων: Βασικές έννοιες και Τάσεις"

  Περίληψη Ομιλίας:
  Στη σημερινή εποχή σχεδόν όλα συνδέονται: άνθρωποι, πληροφορίες, γεγονότα, τοποθεσίες. Το φαινόμενο αυτό γίνεται όλο και πιο έντονο με την εμφάνιση και υιοθέτηση των κοινωνικών μέσων. Ένας πρακτικός τρόπος για να κατανοήσουμε τις συνδέσεις είναι να τις αναλύσουμε ως δίκτυα.
  Ο στόχος αυτής της ομιλίας είναι να κάνει μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες των κοινωνικών δικτύων και να παρουσιάσει ερευνητικές τάσεις στην ανάλυση αυτών. Θα συζητήσουμε για τη δομή, εξέλιξη των δικτύων καθώς και τρόπους για την ανάλυση και εξαγωγής ενδιαφέρουσας πληροφορίας από τα κοινωνικά δίκτυα Θα εστιάσουμε στον προσδιορισμό των σημαντικών κόμβων στο δίκτυο, τον προσδιορισμό κοινοτήτων, τη διάχυση πληροφορίας.

 • Γιώργος Βούρος
 • Α. Δευτέρα 25.11.2013, Γεώργιος Βούρος , Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  Τίτλος: "Τι είναι ο Σημασιολογικός Ιστός: Εισαγωγή."

  Περίληψη Ομιλίας:
  Η πληθώρα των δεδομένων και ο αυξανίμενος ρυθμός παραγωγής τους αυξάνει την ανάγκη της αποτελεσματικής διαχείρισής τους και της αξιοποίησής τους για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, για την παρακολούθηση τάσεων και εξελίξεων, για το διαμοιρασμό δεδομένων κλπ. Η εξέλιξη του παγκόσμιου ιστού σε ένα ιστό δεδομένων αποτελεί ένα όραμα που γίνεται πραγματικότητα και "κρύβει" πολλές προκλήσεις. Η ομιλία αυτή θα παρουσιάσει τους βασικούς στόχους του σημασιολογικού ιστού και τις βασικές τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται.

 • Γιώργος Γιαννακόπουλος
 • Β. Δευτέρα 25.11.2013, Γιώργος Γιαννακόπουλος , Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" και SciFy.

  Τίτλος: "Από την ανάλυση γλώσσας στην εφαρμοσμένη, ανοικτή καινοτομία."

  Περίληψη Ομιλίας:
  Στην παρουσίαση θα μιλήσουμε για τα βασικά σημεία μίας ερευνητικής πορείας που ξεκίνησε από την ανάλυση φυσικής γλώσσας και την εξαγωγή περιλήψεων με χρήση γράφων ν-γραμμάτων, συνέχισε στη μηχανική μάθηση και τη βιοπληροφορική και κατέληξε στην εφαρμοσμένη καινοτομία. Η παρουσίαση πραγματεύεται τόσο θέματα έρευνας, όσο και θέματα ανοιχτού κώδικα και αξιοποίησης τεχνολογιών.

 • Μανώλης Κουμπαράκης
 • Δευτέρα 02.12.2013, Μανώλης Κουμπαράκης , Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ε.Κ.Π.Α.

  Τίτλος: "Introduction to linked open geospatial data."

  Περίληψη Ομιλίας:
  Linked data is a new research area which studies how one can make RDF data available on the Web, and interconnect it with other data with the aim of increasing its value for users. The resulting "Web of data" or "Linked Open Data Cloud" has recently started being populated with geospatial data. For example, the portals http://www.linkedopendata.gr/ and http://datahub.io/organisation/teleios provide linked open geospatial data produced in project TELEIOS (http://www.earthobservatory.eu/).
  The wide availability of such linked geospatial datasets and related tools such as Strabon (http://www.strabon.di.uoa.gr/) and Sextant (http://sextant.di.uoa.gr/), have allowed the development of useful Web applications just by writing a few SPARQL queries.
  In this talk I will survey recent advances in the area of linked open geospatial data concentrating on issues of data modeling and querying especially as we study them in project TELEIOS.

 • Χρήστος Δουλκερίδης
 • Δευτέρα 09.12.2013, Χρήστος Δουλκερίδης , Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

  Τίτλος: "Big Data: Is it only size that matters"

  Περίληψη Ομιλίας:
  Recently, the trend of “Big Data” has caused an ever-increasing enthusiasm in industry and academia, mainly due to numerous opportunities for novel applications of data-driven analysis and knowledge discovery. In this talk, an overview of emerging “Big Data” applications will be presented, followed by some introductory concepts leading to an understanding of what is considered “Big Data”, as well as opportunities, limitations of existing systems, and associated research challenges. Moreover, indicative “Big Data” management platforms will be briefly presented both for batch-style processing (MapReduce/Hadoop) as well as for real-time, fault-tolerant processing (Storm).

 • Γιάννης Σταύρακας
 • Δευτέρα 16.12.2013, Γιάννης Σταύρακας , ΙΠΣΥΠ, Ε.Κ. "ΑΘΗΝΑ".

  Τίτλος: "A Platform for Supporting Data Analytics on Twitter: Challenges and Objectives"

  Περίληψη Ομιλίας:
  An increasing number of innovative applications use data from online social networks. In many cases data analysis tasks, like opinion mining processes, are applied on platforms such as Twitter, in order to discover what people think about various issues. In our view, selecting the proper data set is paramount for the analysis tasks to produce credible results. This direction, however, has not yet received a lot of attention. In our work we propose and discuss in detail a platform for supporting processes such as opinion mining on Twitter data, with emphasis on the selection of the proper data set. The key point of our approach is the representation of term associations, user associations, and related attributes in a single model that also takes into account their evolution through time. This model enables flexible queries that combine complex conditions on time, terms, users, and their associations.

  ...........................................................................................................................

  Διοργανωτές

  • Γ.Βούρος, Καθηγητής (georgev at unipi dot gr)
  • Μ.Χαλκίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια (mhalk at unipi dot gr)
  • Χ.Δουλκερίδης, Λέκτορας (cdoulk at unipi dot gr)

  Add comment

  Login to post comments