Who's online

There are currently 0 users and 0 guests online.

PREMARPOL: Prevention and Combating of Marine Pollution in Ports and Marinas

Η ρύπανση των εμπορικών και τουριστικών λιμένων και η καταπολέμησή της, αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα τόσο της διεθνούς νομοθεσίας (Marpol Convention ’73/’78), όσο και της οικονομικής δραστηριότητας που εξαρτάται άμεσα από αυτή. Είναι γεγονός ότι από το επίπεδο ρύπανσης των τουριστικών λιμένων συναρτάται η προσέλκυση τουριστικών σκαφών, ενώ η διαρκής συσσώρευση ρύπων στα λιμάνια τα καθιστούν πηγή άμεσου κινδύνου για τις κοινωνίες που γειτνιάζουν με αυτά. Παρά την διαρκή προσπάθεια σε θεσμικό επίπεδο για τον περιορισμό της θαλάσσιας ρύπανσης, σε πρακτικό επέιπεδο δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί ένα οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης (monitoring) της ρύπανσης και καταγραφής των ρυπαντών (pollutants), έτσι ώστε να καθίσταται πρακτικά η δυνατότητα αναγνώρισης του “ρυπαίνοντα”, αλλά και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα περιορισμού του φαινομένου.

Με το προτεινόμενο Έργο οι δύο κοινότητες που συμμετέχουν (περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου με σοβαρά προβλήματα θαλάσσιας ρύπανσης και Κυπριακοί λιμένες), πρωτοπορούν τόσο στην προσπάθεια πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης, όσο και στην καταπολέμησή της, με στόχο αφενός μεν την προστασία της υγείας των παραθαλάσσιων και παραλιμένιων πληθυσμών οι οποίοι έρχονται σε άμεση (εργαζόμενοι του τομέα, παραθεριστές, λουόμενοι) ή έμμεση (κάτοικοι) επαφή με το φαινόμενο, και αφετέρου με την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος ως μέσο προσέλκυσης και όχι απώθησης περισσότερων χρηστών. Ήδη, εδώ και αρκετά χρόνια, φαινόμενα όπως η υπερσυγκέντρωση σωματιδίων, η δυσοσμία και οι ορατοί πλέον ρυπαντές στην επιφάνεια της θάλασσας, αποτελούν τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη των παραθαλάσσιων περιοχών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το πρόβλημα παρουσιάζεται στις μέρες μας σαφώς οξύτερο, αφού η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση κατοίκων, πολιτών και παραθεριστών αναγάγει το πρόβλημα σε έλλειψη πολιτισμού και αποτρεπτικό παράγοντα για κάθε δραστηριότητα.

Το Έργο πρωτοπορεί προτείνοντας την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος επιστημονικά ελεγμένου και πιστοποιημένου το οποίο θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα μέσω σύγχρονων αισθητήρων ανίχνευσης συγκεκριμένων ρυπογόνων ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον, με στόχο την εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας, τόσο για την πρόληψη όσο και για την περιστολή της θαλάσσιας ρύπανσης. Η αναγκαιότητα υλοποίησης του προγράμματος κρίνεται υψηλής προτεραιότητας, αφού πλέον οι διεθνείς οργανισμοί αλλά και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε επιβάλλουν συγκεκριμένες ποινές σε περιβαλλοντικά αναξιόπιστους φορείς, εκθέτοντάς τους έτσι στην απαξία των δυνητικών χρηστών.

1. http://www.greece-cyprus.eu/index.php?option=com_projects&view=item&id=3...
2. http://www.oceanography.ucy.ac.cy/pages/premarpol/

Duration: 
2011 - 2013
Transparent: 
no